АЙЛЪНД ООД
АЙЛЪНД СЪРВИСИС ЕООД
СЕЗОННА ЗЕМЕДЕЛСКА РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ U1

 

ФОРМУЛЯРЪТ U1 удостоверява периоди на осигуряване и заетост във Великобритания, които ще бъдат взети предвид за отпускането на обезщетения за безработица. Също така с U1 може да признаете, здравноосигурителните си периоди. Този документ се издава от HMRC (данъчната администрация на Великобритания). За да попълним формуляр молба за U1 е необходимо да представите следните документи:

 

НАЦИОНАЛНО ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР (NATIONAL INSURANCE NUMBER)
Ако Ви е издаден такъв номер преди да сте напуснали Великобритания, той е вписан във формуляра P45/P60 или имате отделено писмо с този номер.

 

ФОРМУЛЯР P45
Издава се от работодателя ви във Великобритания и се състои от 3 страници. Ако сте работили при повече от един работодател в една и съща година е необходимо да представите всеки един P45 с който разполагате.

 

ФОРМУЛЯР P60
Издава се от работодателя ви във Великобритания и се състои от 1 страница. Този документ се издава само на работници, които са работили в края на финансовата година (Финансовата година във Великобритания започва на 6 април и приключва на 5 април следващата година).

 

ФИШ ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА (PAYSLIP)
Необходим е последния ви фиш за работната заплата, който обикновено получавате с P45. Също така ако сте работили в края на финансовата година, последния фиш за месец март или първия за април.

Ако сте работили няколко години във Великобритания е необходимо да представите всички налични P45, P60 и последни фишове за работни заплати.

Ако имате възможност, изискайте писмо от последния си работодател, потвърждаващо причината за напускане и показващо неговия адрес, име и телефон за контакт.

Периодът, за който се получава документа обикновено е 10 - 16 седмици. Този период е приблизителен и зависи изцяло от HMRC (данъчна администрация на Великобритания), като е възможно забавяния от тяхна страна. Ако не се предоставят всички необходими документи са възможни допълнителни забавяния.


Ако искате да получите допълнителна информация се обърнете към някой от нашите офиси.