УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ФИРМАТА БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, КАСАЕЩИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА РАБОТА

 

1. Интервю с кандидата относно желанието му да работи във Великобритания – без зaплащане.

2. Проверка на документите за самоличност и придобита квалификация – без зaплащане.

3. Разяснение относно ползите на пакета “Членство в Конкордия” - без заплащане. Пакетът е по избор на кандидата и се предоставя от “Concordia Ltd”

4. Съвет какво да работи кандидата, съобразен с неговите индивидуални възможности, физическа пригодност, езикови познания, придобита квалификация и др. – без зaплащане.

5. Предлагане на работа и сключване на договор с работодател или представител на работодателя – без зaплащане.

6. Уведомяване на лицето отговорно за настаняване на работниците относно деня и часа на пристигането – без зaплащане.

7. Съвети относно закупуването на работни дрехи, непромокаеми дрехи, ботуши, чаршафи, завивка, възглавница – без зaплащане.

8. Уведомяване на кандидата в случай че работодателя промени датата на започване на работата – без зaплащане.

9. В случай на нужда при инцидент уведомяваме посоченото лице за контакт – без зaплащане.

10. Предоставяне на списък с необходими документи и вещи, които трябва да се вземат при пътуването – без зaплащане.

11. Предоставяне на информация относно бита и културата на Великобритания – без зaплащане.

 

Ако искате да получите допълнителна информация се обърнете към някой от нашите офиси.