• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11 22 33 44 55
Building A jQuery Image Scroller by WOWSlider.com v2.5

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- много добро здраве;
- много добро физическо и психическо състояние;
- добра способност за съжителство и работа в екип;
- познания по английски език.

Ръчният труд, полаган в земеделските ферми при прибиране на готовата продукция от полето не изисква конкретно образование, но качества като сръчност, бързина, съобразителност, гъвкавост и приспособимост към работното ежедневие са решаващи за успеха и заетостта на кандидатите.