УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ФИРМАТА БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, КАСАЕЩИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА РАБОТА

1. Интервю с кандидата относно желанието му да работи във Великобритания.

2. Установяване на нивото на английски език на кандидата.

3. Проверка на документите за самоличност и придобита квалификация.

4. Сключване на договор за посредническа дейност по наемане на работа в чужбина.

5. Съвет какво да работи кандидата, съобразен с неговите индивидуални възможности, физическа пригодност, езикови познания, придобита квалификация и др.

6. Създаване на имейл и кратко обучение за използването му.

7. Предлагане на работа и сключване на договор с работодател или представител на работодателя.

8. Разпечатване на предоставената от работодателя информация за фермата и мястото за настаняване.

9. Съвети относно закупуването на работни дрехи, непромокаеми дрехи, ботуши, чаршафи, завивка, възглавница и др.

10. Уведомяване на кандидата в случай че работодателят промени датата на започване на работата.

11. В случай на нужда при инцидент в чужбина уведомяваме посоченото лице за контакт.

12. Извършване на устен превод от английски на български или обратно.

13. Закупуване на билет за пътуване с дебитна или кредитна карта на работника. Информиране за транспорта от летището до фермата.

14. Уведомяване на лицето, отговорно за настаняване на работниците, относно деня и часа на пристигане на работника на работното място.

15. Съдействие в случай на нужда по време на престоя във Великобритания.

16. Разяснение относно застраховката на Concordia Ltd.

17. Предоставяне на списък с необходими документи и вещи, които трябва да се вземат при пътуването.

18. Предоставяне на информация относно бита и културата на Великобритания.

 

Ако искате да получите допълнителна информация се обърнете към някой от нашите офиси.

 

 

УСЛУГИ КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В СЛУЧАЙ, ЧЕ РАБОТНИКЪТ ГИ ПОЖЕЛАЕ И ЗАПЛАТИ

1. Организиране на удобно пътуване от летището до мястото за настаняване/фермата – 40 лв.

2. В случай когато работника няма дебитна или кредитна карта, с която директно да платим неговия билет за пътуване, и се налага за това да се използва дебитната карта на фирмата се заплаща такса от 20 лева за използването на фирмената карта.

 

Ако искате да получите допълнителна информация се обърнете към някой от нашите офиси.

 

 

АЙЛЪНД ООД Съдейства за издаването на Документ U1 за признаване на трудов стаж от Великобритания, а също така и за Възстановяване на данъци от UK.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ U1

ФОРМУЛЯРЪТ U1 удостоверява периоди на осигуряване и заетост във Великобритания, които ще бъдат взети предвид за отпускането на обезщетения за безработица. Също така с U1 може да признаете, здравноосигурителните си периоди. Този документ се издава от HMRC (данъчната администрация на Великобритания). За да попълним формуляр молба за U1 е необходимо да представите следните документи:

НАЦИОНАЛНО ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР (NATIONAL INSURANCE NUMBER)
Ако Ви е издаден такъв номер преди да сте напуснали Великобритания, той е вписан във формуляра P45/P60 или имате отделено писмо с този номер.

ФОРМУЛЯР P45
Издава се от работодателя ви във Великобритания и се състои от 3 страници. Ако сте работили при повече от един работодател в една и съща година е необходимо да представите всеки един P45 с който разполагате.

ФОРМУЛЯР P60
Издава се от работодателя ви във Великобритания и се състои от 1 страница. Този документ се издава само на работници, които са работили в края на финансовата година (Финансовата година във Великобритания започва на 6 април и приключва на 5 април следващата година).

ФИШ ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА (PAYSLIP)
Необходим е последния ви фиш за работната заплата, който обикновено получавате с P45. Също така ако сте работили в края на финансовата година, последния фиш за месец март или първия за април.

Ако сте работили няколко години във Великобритания е необходимо да представите всички налични P45, P60 и последни фишове за работни заплати.

Ако имате възможност, изискайте писмо от последния си работодател, потвърждаващо причината за напускане и показващо неговия адрес, име и телефон за контакт.

Периодът, за който се получава документа обикновено е 10 - 16 седмици. Този период е приблизителен и зависи изцяло от HMRC (данъчна администрация на Великобритания), като е възможно забавяния от тяхна страна. Ако не се предоставят всички необходими документи са възможни допълнителни забавяния.

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ако сте работили във Великобритания и желаете да възстановите данъците си, ние ще ви помогнем. За да ви съдействаме е необходимо да посетите някой от нашите офиси.

Необходимите документи, които трябва да ни представите са:

НАЦИОНАЛНО ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР (NATIONAL INSURANCE NUMBER)
Ако Ви е издаден такъв номер преди да сте напуснали Великобритания, той е вписан във формуляра P45/P60 или имате отделено писмо с този номер.

ОРИГИНАЛ ОТ ФОРМУЛЯР P45
Издава се от работодателя ви във Великобритания и се състои от 3 страници. Ако сте работили при повече от един работодател е необходимо да представите всеки един P45 с който разполагате, независимо дали имате удържан данък.

ОРИГИНАЛ ОТ ФОРМУЛЯР P60
Издава се от работодателя ви във Великобритания и се състои от 1 страница. Този документ се издава само на работници, които са работили в края на финансовата година (Финансовата година във Великобритания започва на 6 април и приключва на 5 април следващата година). Периодът за който се получават данъците е 6 - 12 седмици - този период е приблизителен и зависи изцяло от HMRC (данъчна администрация на Великобритания), като е възможно забавяния от тяхна страна.

 

Ако искате да получите допълнителна информация се обърнете към някой от нашите офиси.